تاريخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393 | 0:16 | نویسنده : شاگرد تنبل کلاس خوشگل ترین معلم دنیا
yule log burns fire place animated gifchristmas-decoration-candle

آتشي روشن کرده ام و عهد بسته ام تا خاموش شدنش، برايت دعا بخوانم ،تمام کارهايت روبراه خواهند شد

چراکه من...هيزمي دگر درآتش انداختم.

سوختن غصه هايت را درسرخي آتش آرزو میکنم

خانم معلم خوشگلم تولدت مبارک


هميشه به قداست چشمهاي تو ايمان دارم

چه كسي چشمهاي تو را رنگ كرده است


چه وقت ديگر گيتي تواند چون تويي خلق کند؟

فرشته اي فقط در قالب يك انسان !


فقط ساده مي توانم بگويم تولدت مباركخوش به حال لاک پشت ها حداقل عشقشون آروم آروم ترکشون میکنه

تاريخ : جمعه بیست و سوم اسفند 1392 | 16:59 | نویسنده : شاگرد تنبل کلاس خوشگل ترین معلم دنیایکی بود ، یکی نبود
 
یکی بود ، یکی نبود. آن یکی که وجود داشت ، چه کسی بود؟ همان خدا بود وغیر از خدا هیچکس نبود. این قصه را جدی بگیرید که غیر از خدا هیچ کس نیست .
 
صدای خدا را می خواستم بشنوم 
ندا آمد: به ناله و  توبه گنهکار گوش کن
***********************
 می خواستم خدا را نوازش کنم...
 ندا رسید: کودک یتیم را نوازش کن
 ***********************
 می خواستم دستان خدا را بگیرم...
 گفتند: دستان افتاده ای را بگیر

 ***********************
 خواستم چهره خداوند را ببینم... 
ندا آمد: بصورت مادرت بنگر...
 
***********************
خواستم رنگ خدا را ببینم... 
گفتند: بی رنگی عارفان را بنگر...
 ***********************
می خواستم دست خدارا ببوسم
ندا رسید: دست کارگری را که درست کار می کند ببوس...
***********************
خواستم به خانه خدا بروم
  صدا آمد: قلب انسان مومن را زیارت کن
***********************خواستم صدای نفس خدا رااحساس کنم...
 ندا آمد: صدای نفس عاشق صادق را بشنو

 ***********************
خواستم خدا را در عرش ببینم
 ندا رسید: به انسانی که به دستور خدا حرکت میکند بنگر...

 ***********************
 خواستم نور الهی را مشاهده کنم
 گفتند: از پرخوری و شکم سیر فاصله بگیر...
***********************
 می خواستم به خدا به پیوندم...
 ندا آمد: از بقیه ببر...حتی از خودت...

 ***********************
خواستم صبر خدای را ببینم...
 صدا آمد: بر زخم زبان بندگان تحمل کن

***********************
 خواستم سیاست الهی را مشاهده کنم...
 ندا آمد: عاقبت گردنکشان را ببین...

 ***********************
 خواستم خدای را یاد کنم...
 ندا آمد: ارحام و خویشانت را یاد کن.
 ***********************
خواستم که دیگر نخواهم...
 ندا آمد: امورت را به او واگذار کن و برو...
**********************
کعبه را گفتم تو از خاکی من از خاک
چرا باید به دورت من بگردم؟
ندا آمد: تو با پا آمدی باید بگردی
برو با دل بیا تا من بگردمدلـــــتــــنــــگــــــی پــــــیــــچـــیـــــــــده نــــــیــــســــــتــــــــ . . . ! 
یــــــکـــــــ دل . . . ! یــــــکـــــــ آســـــــمـــــان . . . ! یــــــکـــــــ 
بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هــــــــای تـــــــــرکـــــــ خـــــــورده . . . ! 

بـــــــه هــــــمـــــیـــــن ســـــــادگـــــــیتاريخ : یکشنبه یازدهم اسفند 1392 | 17:56 | نویسنده : شاگرد تنبل کلاس خوشگل ترین معلم دنیاما عــادت کـردیـم وقـتـی تـوی خــونـه فــیـلم مـی بـیـنـیم ،
تمام که شد و بـه تـیتـراژ رسـید

دسـتـگاه رو خـامــوش مــی کـنـیـم...

یـا اگــه تـوی ســیـنما بـاشــیم ســالـن رو تــرک مـی کــنـیم .

مـا تـوی زنــدگـیـمون هـم هـیـچ وقــت کــســانی

کــه زحــمـت هـای اصــلـی رو بــرای مــا می کشن نـمی بـیـنیم ،

ما فـــقـط کــســانـی رو دوســت داریـم بـبـینـیم

کــه بــرامـون نـقـش بــازی مـی کـننخدايا، نعمت سكوت را بر من ارزاني دار ، تا در آن لحظاتي كه طنين زندگي روزمره در درونم آرام مي گيرد، نواي دلنشين و آرامش بخش حضور تو در روح و وجودم، مرا گرم و آرام سازد.


اینم برای خانم معلم جونم:تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392 | 9:44 | نویسنده : شاگرد تنبل کلاس خوشگل ترین معلم دنیا

این روزا کار تنبل باشی شده همین!!!

خواندن این ترانه به یاد و امید دیدار خانم معلمبخوام از تو بگذرم من با يادت چه كنم
تورو از ياد ببرم
با خاطراتت چه كنم
حتي از ياد ببرم تو و خاطراتتو
بگو من با اين دل خونه خرابم چه كنم
تو هموني كه واسم يه روزي زندگي بودي
توي روياهاي من عشق هميشگي بودي
حالا سهم من فقط از عاشقي يه حسرت
بي كسي عالمي داره واسه ما يه عادته
چطور از ياد ببرم اونهمه خاطراتمو
اخه با چه جراتي به دل بگم نمون برو
دل ديگه خسته شده به حرف من گوش نميده
چشم براه تو ميمونه هميشه غرق اميده
بخوام از تو بگذرم من با يادت چه كنم
تورو از ياد ببرم
با خاطراتت چه كنم
حتي از ياد ببرم تو و خاطراتتو
بگو من با اين دل خونه خرابم چه كنم


اینم فقط برای شخص خانم معلم جونم:

لمس دستان تو
وسوسه شیطان نبود
به قداست چادرت قسم
حس قنوت نمـــاز هایم بودادامه مطلب